Switch Games

 1. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jun 14
 2. 80
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 2
 3. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 14
 4. 77
  • User: 7.7
  • Release Date: Jul 10
 5. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 24
 6. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jun 7
 7. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jun 14
 8. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 19
 9. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 9
 10. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jun 28
 11. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 31
 12. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 2
 13. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 16
 14. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jun 7
 15. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 5
 16. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 26
 17. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jun 21
 18. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 12
 19. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 24
 20. 50
  • User: 5.0
  • Release Date: Jul 17
 21. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jun 26
 22. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jun 12
 23. 65
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 21
 24. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jun 28
 25. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jun 29
 26. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jun 19
 27. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jun 19
 28. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 18
 29. 76
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 9
 30. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 19
 31. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jun 14
 32. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 24
 33. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 9
 34. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 26
 35. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jun 28
 36. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 20
 37. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 5
 38. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 5
 39. 58
  • User: tbd
  • Release Date: May 25
 40. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 5
 41. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jun 28
 42. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 2
 43. tbd
  • User: 7.5
  • Release Date: Jul 16
 44. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jun 14
 45. 79
  • User: 7.9
  • Release Date: Jun 5
 46. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jun 19
 47. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 9
 48. 81
  • User: 8.6
  • Release Date: May 24
 49. tbd
  • User: 5.8
  • Release Date: Jun 13
 50. 77
  • User: 7.6
  • Release Date: Jul 12
 51. 75
  • User: 6.4
  • Release Date: Jul 10
 52. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 24
 53. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jun 29
 54. 74
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 26
 55. 82
  • User: 8.0
  • Release Date: Jul 13
 56. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 16
 57. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 2
 58. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jun 14
 59. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 19
 60. 66
  • User: 6.6
  • Release Date: Jul 31
 61. 81
  • User: 8.3
  • Release Date: Aug 14
 62. 78
  • User: 8.5
  • Release Date: Jun 29
 63. 70
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 26
 64. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 2
 65. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jun 26
 66. 71
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 2
 67. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jun 7
 68. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 13
 69. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 26
 70. 72
  • User: 7.0
  • Release Date: Jun 26
 71. 91
  • User: 8.7
  • Release Date: Aug 7
 72. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 24
 73. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 31
 74. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jun 21
 75. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 17
 76. 70
  • User: tbd
  • Release Date: May 29
 77. 69
  • User: 6.7
  • Release Date: May 22
 78. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 24
 79. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 5
 80. 72
  • User: tbd
  • Release Date: Jun 21
 81. 47
  • User: 4.5
  • Release Date: Jun 28
 82. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 25
 83. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 2
 84. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 27
 85. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 25
 86. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 13
 87. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 24
 88. 66
  • User: 8.0
  • Release Date: May 29
 89. tbd
  • User: 5.8
  • Release Date: Jun 10
 90. 76
  • User: 5.8
  • Release Date: Jun 28
 91. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 12
 92. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 27
 93. 77
  • User: 7.8
  • Release Date: Jun 17
 94. 85
  • User: 7.3
  • Release Date: Aug 2
 95. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 9
 96. 81
  • User: 7.4
  • Release Date: Aug 7
 97. 83
  • User: 6.7
  • Release Date: Jun 12
 98. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jun 28
 99. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 19
 100. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 14
 101. 67
  • User: 6.8
  • Release Date: Jul 12
 102. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 12
 103. 62
  • User: 8.3
  • Release Date: Jul 27
 104. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jun 20
 105. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jun 28
 106. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 2
 107. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jun 7
 108. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jun 21
 109. tbd
  • User: 4.9
  • Release Date: Aug 2
 110. tbd
  • User: 5.6
  • Release Date: Jul 19
 111. 81
  • User: 8.1
  • Release Date: Jul 17
 112. 71
  • User: 7.0
  • Release Date: Jun 5
 113. 62
  • User: 5.0
  • Release Date: May 29
 114. 39
  • User: 5.7
  • Release Date: Jul 27
 115. 73
  • User: 8.4
  • Release Date: Jul 20
 116. 71
  • User: 6.5
  • Release Date: Jun 12
 117. 90
  • User: 8.8
  • Release Date: Jun 12
 118. 70
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 12
 119. 55
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 10
 120. tbd
  • User: 6.0
  • Release Date: Jul 17
 121. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 10
 122. 74
  • User: 7.7
  • Release Date: May 31
 123. 90
  • User: 8.7
  • Release Date: Aug 2
 124. 88
  • User: 7.6
  • Release Date: May 29
 125. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 7
 126. 68
  • User: tbd
  • Release Date: Jun 19
 127. 92
  • User: 8.4
  • Release Date: Jun 28
 128. 58
  • User: tbd
  • Release Date: Jun 7
 129. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 31
 130. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 12
 131. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 16
 132. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 2
 133. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 5
 134. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jun 21
 135. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jun 11
 136. 53
  • User: tbd
  • Release Date: May 25
 137. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 25
 138. 83
  • User: 7.7
  • Release Date: May 31
 139. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jun 7
 140. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 16
 141. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 2
 142. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 5
 143. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 29
 144. 72
  • User: tbd
  • Release Date: Jun 14
 145. 54
  • User: 6.3
  • Release Date: May 29
 146. 50
  • User: 6.2
  • Release Date: Jun 8
 147. 65
  • User: 6.9
  • Release Date: Jun 15
 148. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 23
 149. 83
  • User: 8.4
  • Release Date: Jun 28
 150. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 6
 151. 65
  • User: tbd
  • Release Date: Jun 21
 152. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 19
 153. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 31
 154. 83
  • User: 7.5
  • Release Date: Jun 26
 155. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jun 14
 156. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 16
 157. 75
  • User: 6.9
  • Release Date: Jun 22
 158. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 31
 159. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 25
 160. 83
  • User: 7.7
  • Release Date: May 22
 161. 77
  • User: 6.3
  • Release Date: May 22
 162. 83
  • User: 8.3
  • Release Date: Jul 24
 163. 80
  • User: 8.2
  • Release Date: Jul 24
 164. 60
  • User: 7.0
  • Release Date: Jul 24
 165. 63
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 9
 166. 50
  • User: 4.8
  • Release Date: May 31
 167. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 5
 168. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 10
 169. tbd
  • User: 8.2
  • Release Date: Aug 9
 170. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jun 14
 171. 59
  • User: tbd
  • Release Date: Jun 28
 172. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 10
 173. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 17
 174. 76
  • User: 7.8
  • Release Date: Jul 5
 175. 78
  • User: 8.0
  • Release Date: Jun 19
 176. 79
  • User: 8.1
  • Release Date: May 24
 177. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 4
 178. 64
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 10
 179. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 16
 180. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 6
 181. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 10
 182. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jun 28
 183. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 19
 184. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 2
 185. 83
  • User: 8.2
  • Release Date: Jul 13
 186. 90
  • User: 8.3
  • Release Date: Aug 9
 187. 63
  • User: 7.5
  • Release Date: Jun 8
 188. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jun 8
 189. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jun 8
 190. 83
  • User: 7.7
  • Release Date: Aug 7

Games filtered by release date to the last 90 days.

Coming Soon

  • Release Date: Sep 25, 2018
  • Platform: Switch
  Moonlighter Image
  • Release Date: Oct 19, 2018
  • Platform: Switch
  Dark Souls Remastered Image
  • Release Date: Aug 28, 2018
  • Platform: Switch
  Monster Hunter Generations Ultimate Image

August 2018 Releases