Switch Games

 1. 82
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 25
 2. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 19
 3. 81
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 18
 4. 91
  • User: 8.9
  • Release Date: Sep 18
 5. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 18
 6. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 18
 7. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 18
 8. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 18
 9. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 18
 10. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 18
 11. 77
  • User: 8.3
  • Release Date: Sep 18
 12. 66
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 14
 13. 79
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 13
 14. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 13
 15. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 13
 16. 41
  • User: 8.2
  • Release Date: Sep 13
 17. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 13
 18. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 13
 19. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 13
 20. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 13
 21. 75
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 13
 22. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 13
 23. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 13
 24. tbd
  • User: 8.0
  • Release Date: Sep 13
 25. tbd
  • User: 9.1
  • Release Date: Sep 13
 26. tbd
  • User: 7.3
  • Release Date: Sep 13
 27. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 13
 28. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 13
 29. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 13
 30. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 13
 31. tbd
  • User: 8.3
  • Release Date: Sep 13
 32. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 12
 33. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 12
 34. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 12
 35. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 10
 36. 63
  • User: 7.2
  • Release Date: Sep 7
 37. 84
  • User: 3.7
  • Release Date: Sep 7
 38. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 7
 39. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 7
 40. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 7
 41. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 7
 42. 87
  • User: 8.0
  • Release Date: Sep 6
 43. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 6
 44. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 6
 45. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 6
 46. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 6
 47. 53
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 6
 48. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 6
 49. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 6
 50. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 6
 51. 75
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 4
 52. 76
  • User: 7.8
  • Release Date: Sep 4
 53. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 4
 54. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 4
 55. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 4
 56. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 4
 57. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 3
 58. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 31
 59. 82
  • User: 8.2
  • Release Date: Aug 30
 60. 86
  • User: 7.8
  • Release Date: Aug 30
 61. 81
  • User: 7.7
  • Release Date: Aug 30
 62. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 30
 63. 68
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 30
 64. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 30
 65. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 30
 66. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 30
 67. 65
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 30
 68. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 30
 69. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 30
 70. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 30
 71. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 30
 72. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 30
 73. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 30
 74. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 29
 75. 92
  • User: 7.2
  • Release Date: Aug 28
 76. 76
  • User: 7.8
  • Release Date: Aug 28
 77. 84
  • User: 8.0
  • Release Date: Aug 28
 78. 80
  • User: 8.4
  • Release Date: Aug 28
 79. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 28
 80. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 28
 81. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 28
 82. 72
  • User: 6.9
  • Release Date: Aug 24
 83. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 24
 84. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 24
 85. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 23
 86. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 23
 87. 77
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 23
 88. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 23
 89. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 23
 90. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 23
 91. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 23
 92. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 23
 93. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 23
 94. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 23
 95. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 23
 96. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 23
 97. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 23
 98. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 22
 99. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 22
 100. 64
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 21
 101. 48
  • User: 6.3
  • Release Date: Aug 20
 102. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 20
 103. 70
  • User: 7.2
  • Release Date: Aug 20
 104. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 20
 105. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 17
 106. 59
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 17
 107. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 17
 108. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 17
 109. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 16
 110. 85
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 16
 111. 68
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 16
 112. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 16
 113. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 16
 114. 77
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 16
 115. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 16
 116. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 16
 117. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 16
 118. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 16
 119. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 16
 120. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 16
 121. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 15
 122. 63
  • User: 7.8
  • Release Date: Aug 15
 123. 79
  • User: 7.9
  • Release Date: Aug 14
 124. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 14
 125. tbd
  • User: 6.9
  • Release Date: Aug 10
 126. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 10
 127. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 10
 128. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 9
 129. 89
  • User: 8.6
  • Release Date: Aug 9
 130. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 9
 131. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 9
 132. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 9
 133. 63
  • User: 6.5
  • Release Date: Aug 9
 134. 78
  • User: 7.7
  • Release Date: Aug 9
 135. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 9
 136. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 9
 137. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 9
 138. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 9
 139. 83
  • User: 7.0
  • Release Date: Aug 7
 140. 90
  • User: 8.6
  • Release Date: Aug 7
 141. 81
  • User: 7.5
  • Release Date: Aug 7
 142. 63
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 7
 143. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 7
 144. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 7
 145. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 7
 146. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 6
 147. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 3
 148. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 3
 149. 85
  • User: 7.9
  • Release Date: Aug 2
 150. 75
  • User: 4.3
  • Release Date: Aug 2
 151. 87
  • User: 8.3
  • Release Date: Aug 2
 152. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 2
 153. 69
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 2
 154. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 2
 155. 75
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 2
 156. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 2
 157. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 2
 158. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 2
 159. 80
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 2
 160. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 2
 161. 82
  • User: 7.6
  • Release Date: Aug 2
 162. 74
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 2
 163. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 2
 164. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 2
 165. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 2
 166. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 1
 167. 65
  • User: 6.5
  • Release Date: Jul 31
 168. 65
  • User: 6.8
  • Release Date: Jul 31
 169. tbd
  • User: 7.5
  • Release Date: Jul 30
 170. 39
  • User: 5.3
  • Release Date: Jul 27
 171. 62
  • User: 8.3
  • Release Date: Jul 27
 172. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 27
 173. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 27
 174. 63
  • User: 6.0
  • Release Date: Jul 26
 175. 72
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 26
 176. 84
  • User: 8.0
  • Release Date: Jul 26
 177. 72
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 26
 178. 67
  • User: 7.0
  • Release Date: Jul 26
 179. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 26
 180. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 26
 181. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 26
 182. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 26
 183. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 26
 184. 74
  • User: 7.2
  • Release Date: Jul 24
 185. 80
  • User: 8.2
  • Release Date: Jul 24
 186. 84
  • User: 8.4
  • Release Date: Jul 24
 187. 60
  • User: 7.0
  • Release Date: Jul 24
 188. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 24
 189. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 23
 190. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 23

Games filtered by release date to the last 90 days.

Coming Soon

  • Release Date: Nov 6, 2018
  • Platform: Switch
  Moonlighter Image
  • Release Date: Oct 19, 2018
  • Platform: Switch
  Dark Souls Remastered Image
  • Release Date: Nov 16, 2018
  • Platform: Switch
  Pokemon: Let's Go, Pikachu! Image

September 2018 Releases

 1. Week of Sep 9, 2018

 2. Week of Sep 16, 2018

 3. Week of Sep 23, 2018

 4. Week of Sep 30, 2018

 5. Week of Oct 7, 2018

 6. Week of Oct 14, 2018

 7. Week of Oct 21, 2018

 8. Week of Oct 28, 2018